• Home
  • Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat/A Hollands-Glorie.net használatának feltételei

1. Alkalmazhatóság
Ezek a Felhasználási Feltételek a Hollands-GLorie.net Hollands Glorie honlapjairól származó információk bármilyen formában történo felhasználására és/vagy letöltésére vonatkoznak.

2. Beleegyezo nyilatkozat
Ha nem kész arra, hogy teljes egészében elfogadja ezeket a Felhasználási feltételeket, akkor nem jogosult arra, hogy ellátogasson a Hollands-Glorie.net honlapra vagy használja ezt a weboldalt. A Hollands-Glorie.net használatával ezért elfogadja ezeket a Felhasználási feltételeket. Ugyanakkor a Hollands-Glorie.net bármikor jogosult arra, hogy megtagadja Öntol a Hollands-Glorie.net hozzáférését.

3. Változás
A Hollands-Glorie.net jogosult arra, hogy bármikor megváltoztassa a Hollands-Glorie.net honlapon szereplo információkat, valamint ezeket a Felhasználási feltételeket és az Általános feltételeket. A Hollands-Glorie.net azt tanácsolja Önnek, hogy rendszeresen kövesse figyelemmel a Hollands-Glorie.net honlapot, valamint a Felhasználási feltételeket és az Általános feltételeket.

4. A Hollands-Glorie.net célja
A Hollands-Glorie.net célja, hogy a látogatóknak mezogazdasági és kertészeti termékekrol a leheto legszélesebb értelemben információkat nyújtson. A Hollands-Glorie.net feltételei a Hollands-Glorie.net által kínált termékekre vonatkoznak. Azokra a termékekre és szolgáltatásokra, amelyeket a Hollands-Glorie.net partnerei (közösen) az üzletekben kínálnak, az adott partner feltételeit általában ki kell egészíteni ezekkel a feltételekkel (lásd a Hollands Glorie. Általános feltételeit). Amikor a Hollands-Glorie.net-en keresztül vegyes csomagokat rendel, akkor a Hollands-Glorie.net vagy partnereinek feltételei érvényesek együttesen, aszerint, hogy a csomag mely részét szállítja a Hollands-Glorie.net illetve a partnere. A Hollands-Glorie.net célja, hogy pontos információkat nyújtson, de azt nem tudja garantálni, hogy az adott információk mindig aktuálisak vagy helyesek. Habár a Hollands-Glorie.net a Hollands-Glorie.net honlapon a leggondosabb módon állította össze az információkat, és mindent megtesz, hogy az információk olyan pontosak, aktuálisak és teljesek legyenek, amennyire lehetséges, ez az információ jogilag nem kötelez.

5. Hiperhivatkozások
a. A Hollands-Glorie.net weboldal hiperhivatkozásokat tartalmaz a Hollands Glorie egyéb leányvállalatainak weboldalaihoz. Ha az adott leányvállalat hivatkozott weboldalán más felhasználási feltételek érvényesek, akkor azok a felhasználási feltételek élveznek elonyt, és ezeket a Felhasználási feltételeket azok kiegészítésének kell tekinteni.

a. A Hollands-Glorie.net weboldal hiperhivatkozásokat tartalmazhat a Hollands-Glorie.net partnereinek és egyéb harmadik feleknek a weboldalaihoz. Ezeket a hivatkozásokat csak a felhasználók kényelme és tájékoztatása céljából közöljük. A Hollands-Glorie.net nem felel ezekért a weboldalakért, és az a tény, hogy a Hollands-Glorie.net tartalmazza ezeket a hiperhivatkozásokat nem jelenti azt, hogy támogatja e weboldalak tartalmát.

6. Tulajdonjog
A Hollands-Glorie.net összes joga és a weboldalon szereplo összes információ teljes mértékben a Hollands Glorie, partnerei és hirdetoi tulajdonát képezi. Hollands Glorie minden jogot fenntart. Minden információt (bármilyen formában jelennek meg) szerzoi jog, védjegy, márkanév-jog vagy egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjog véd, és mindig a [vállalat neve], partnerei és hirdetoi tulajdonát képezik. © 2007 Hollands-Glorie.net, Nederland a Hollands-Glorie.net összes oldalának az összeállítására, megjelenésére és tartalmára érvényes.

7. Információk
A Hollands-Glorie.net és a benne foglalt információk úgy állnak rendelkezésre, ahogy itt láthatók, minden beleértett vagy kifejezett garancia nélkül. A Hollands-Glorie.net oldalain szereplo közleményekben közzétett állítások vagy vélemények a szerzo(k) véleményét tükrözik, nem (feltétlenül) a Hollands Glorie-ét. Tilos a Hollands-Glorie.net-rol szerzett információkat az ebben a cikkben szereplo módoktól eltéroen módosítani, lemásolni, megosztani, közzétenni, más weboldallal összekapcsolni, harmadik fél rendelkezésére bocsátani vagy felhasználni.

8. Licenc
A Hollands-Glorie.net az oldal látogatói számára engedélyezi, hogy a weboldalon szereplo információkat kizárólag személyes célra felhasználják. Tilos a Holland-Glorie.net-et olyan buncselekmény(ek)re felhasználni, amelyek e Felhasználási feltételek vagy a törvény értelmében nem megengedettek. E Felhasználási feltételekben foglaltaktól függoen megengedett az információk felhasználása olyan mértékben, ami a Hollands-Glorie.net megtekintéséhez muszakilag szükséges, vagy a Hollands-Glorie.net keresomotorokkal történo kereséséhez kell. Minden más felhasználás kifejezetten tilos. Különösen tiltott a Hollands-Glorie.net megfigyelése és reprodukálása. Ez a Hollands-Glorie.net által közzétett információkra és tartalmakra is érvényes. Szintén tilos a Hollands-Glorie.net-et, akár részben, akár egészben letölteni, a Hollands-Glorie.net szerverek feldolgozási erejét kihasználni a fentiekben engedélyezettektol eltéro célokra, illetve a weblapot a muködésének megszakítására irányuló céllal elektromos üzenetekkel elárasztani.

9. Biztonság
A Hollands-Glorie.net megfelelo biztonsági intézkedések alkalmazásával mindent elkövet, hogy weboldalát vagy weboldalának szervereit megvédje a vírusok és rosszindulatú programok ellen

10. Üzenetek posztolása
Azoknak az üzeneteknek, amelyeket a látogatók a Hollands-Glorie.net részére hagynak, és amelyeket harmadik fél is olvashat, egyértelmu és bemutatható kapcsolatban kell állniuk a Hollands-Glorie.net tartalmával, emellett nem állhatnak ellentétben a közrenddel, nem lehetnek erkölcstelenek, nem bánthatnak meg, nem sérthetnek harmadik felet vagy nem lehetnek igazságtalanok harmadik féllel szemben, nem sérthetik harmadik fél jogait, nem adhatnak alapot büntetojogi vagy polgári eljárásoknak, valamint nem tartalmazhatnak vírusokat és rosszindulatú programokat. A Hollands-Glorie.net semmilyen módon nem tudja azt garantálni, hogy a harmadik fél számára is hozzáférheto üzenetek titokban maradnak. A Hollands-Glorie.net bármikor jogosult arra, hogy ezeket a posztokat eltávolítsa, törölje vagy módosítsa és/vagy átadja azokat bíróságok számára.

11. Felelosség
A Hollands-Glorie.net kizár minden felelosséget minden közvetlen, közvetett vagy következményes kárért – akármi is okozta ezeket – amelyek a Hollands-Glorie.net használatából vagy ahhoz kapcsolódóan keletkeztek, különösen vonatkozik ez a Hollands-Glorie.neten elérheto információk használatából vagy a Hollands-Glorie.net-en a hiperhivatkozások segítségével harmadik félnél keresett információkból eredo károkra, vagy a Hollands-Glorie.net átmeneti elérhetetlenségébol eredo károkra, kivéve és addig a mértékig, ameddig a károkat a Hollands-Glorie.net szándékos kötelességmulasztása vagy vétkes gondatlansága okozta.

12. Átváltás
Ha e Felhasználási feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné, érvényteleníthetové vagy egyéb módon végrehajthatatlanná válik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott rendelkezést egy érvényes és végrehajtható rendelkezés felülírja, amely a leheto legközelebb áll az érvénytelenné, érvényteleníthetové vagy egyéb módon végrehajthatatlanná vált rendelkezés eredeti szándékához. Az összes többi rendelkezés teljes mértékben hatályban marad.

13. Termékek értékesítése
A Hollands-Glorie.net-en a termékek értékesítését az itt szereplo Általános feltételek szabályozzák. Emellett e Felhasználási feltételek is érvényesek olyan helyzetekben, amelyek termékek értékesítését foglalják magukba. Ellentmondás esetén az Általános feltételeket kell elonyben részesíteni.

14. Alkalmazandó törvény és joghatóság
Minden olyan vitás esetben – beleértve a csak az egyik fél által vitának vélt vitás helyzeteket is – amelyek bármilyen formában kapcsolódnak a Hollands-Glorie.net használatához, kizárólag csak a holland jog szerint lehet eljárni, és ezekben kizárólag Lelystad, Holland, illetékes bírósága hozhat határozatot.